Zaznacz 3 cechy rolnictwa intensywnego

Pobierz

-banany, orzeszki ziemne, trzcina cukrowa, palma oleista, Bukowiec, kawa, herbata, kauczukowiec, bawełna, juta, sizal (twarde i bardzo wytrzymałe włókno z gatunku agawy) -uprawa roślin o specyficznych wymaganiach klimatycznych.. Sprawdzone hasła: Znaczenie turystyki w gospodarce światowej.Cechy gospodarki rolnej: a) dominacja produkcji roślinnej w ogólnej produkcji rolnej, b) typ rolnictwa intensywnego o wysokiej towarowości, c) typ rolnictwa intensywnego opartego na dużych nakładach pracy rolników, d) subwencjonowanie rolnictwa, e) typ rolnictwa ekstensywnego, wysoko zmechanizowanego.zaznacz_cechy_rolnictwa_intensywnego.pdf.. płody rolne przeznaczane są na potrzeby rolników i ich rodzin ..

to cecha rolnictwa intensywnego

answer explanation .. Produkcja ma charakter towarowy, a nie samozaopatrzeniowy.Zadanie Wyjaśnienie: rolnictwo ekstensywne jest przeciwieństwem rolnictwa intensywnego.. Możliwe odpowiedzi: 1. duże zasoby pracy, 2. swobodny wypas zwierząt, 3. niewielkie wyposażenie gospodarstw w zabudowania inwentarskie, 4. stosowanie pasz treściwych produkowanych na bazie zbóż, 5. duże nakłady kapitału na wyposażenie budynków inwentarskich, 6. stosowanie naturalnej paszy, 7. wysoka .Rolnictwo plantacyjne: -monokultura- jedna uprawa przez wiele lat.. e) Wysokie plony i wysoka wydajność chowu.Zaznacz cechy rolnictwa ekstensywnego a) wysokie plony i wysoka wydajność chowu b) małe wkłady finansowe spowodowane organicznym stosowaniem środków ochrony roślin nawozow sztucznych c) niske plony i niewielka wydajność chowu d) bardzo duży stopień towarowości e) stosunkowo duża różnorodność gatunkowa produkcji f) duże nakłady pracy i wysoki stopień mechanizacji.Pogrupuj cechy typów chowu zwierząt intensywnego i chowu ekstensywnego..

POBIERZ PLIK JUŻ TERAZzaznacz_cechy_rolnictwa_intensywnego.pdf.

Intensywne.. Przejdź do ćwiczeniaTen rodzaj rolnictwa stosuje się w krajach mniej rozwiniętych gospodarczo lub dysponujących rozległymi terenami (jak np. USA).. Największy na świecie region intensywnego rolnictwa tworzą kraje Europy Zachodniej i Północnej (głównie Dania, Holandia, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Szwecja).. jest to rolnictwo tradycyjne.. 85% Energetyka jądrowa.. Zaznacz cechy charakterystyczne dla rolnictwa intensywnego answer choices Wysokie plony i duża wydajność chowu Niskie plony i mała wydajność chowu.. e) Wysokie plony i wysoka wydajność chowu.Intensywne a) intensywne kapitałochłonne: -wysokie plony.. d) Duże nakłady pracy i wysoki stopień mechanizacji.. Największe pogłowie bydła .. a) Niskie plony i niewielka wydajność chowu.. Odznacza się ono znacznym stopniem chemizacji oraz mechanizacji produkcji.. -duza mechanizacja i nawożenie.. 495 pobrań · 4.1MB.. -wysoka specjalizacja produkcji.. -zajmuje duże powierzchnie.83% Rozmieszczenie ludności na świecie i czynniki wpływające na to.. b) intensywne pracochłonne:Wymień 3 swoje cechy:) 2014-09-27 20:45:44; Wymień 3 działalnośći polskiego rolnictwa.. -wprowadzenie nowych gatunków i odmian roślin oraz zwierząt.. Podkreśl właściwe sformułowania.. d) Duże nakłady pracy i wysoki stopień mechanizacji..

Wysoki stopień mechanizacji rolnictwa.

85% Rolnictwo i wyżywienie ludności.. Cechuje go wysoka mechanizacja, duże nawożenie i zużycie środków ochrony roślin, wysokie plony roślin uprawnych, wydajny chów zwierząt.. Oznacza to, że charakteryzuje się ono niewielkimi plonami, niskim zużyciem nawozów sztucznych ale jednocześnie często wykorzystuje ono duże powierzchnie łąk, pastwisk i gruntów ornych.Cechy, które różnią rolnictwo naszego kraju od wydajnego, intensywnego rolnictwa zachodnioeuropejskiego, dotyczą zarówno warunków naturalnych rolnictwa, jak i cech społeczno-ekonomicznych: - rolnictwo Polski rozwija się w mniej korzystnych warunkach naturalnych, zwłaszcza pod względem jakości gleb i ilości opadówd) cechy rolnictwa: a) wysoki poziom kultury (intensyfikacja produkcji, wprowadzenie do hodowli nowych ras i odmian) b) współpraca z ośrodkami naukowo - badawczymi c) wysoka specjalizacja i poziom towarowości d) spadek liczby gospodarstw i jednocześnie powiększenie się ich powierzchniWymień cechy rolnictwa intensywnego i ekstensywnego, podaj przykłady państw gdzie mamy dany typ rolnictwa.. Ograniczone stosowanie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin..

Niski stopień mechanizacji rolnictwa lub jej brak.

Ćwiczenie 3 Przejdź do ćwiczenia Ćwiczenie 4 Ćwiczenie 5 Ćwiczenie 6 Ćwiczenie 7 Podaj przykłady roślin uprawianych na plantacjach.. a) Niskie plony i niewielka wydajność chowu.. 2015-04-29 16:49:45; Cechy Rolnictwa w obu Amerykach:) 2010-01-19 19:28:12; Wymień cechy rolnictwa we Francji 2013-03-22 00:21:23; Przyporządkuj poniższym obszarom rolniczym dominujące cechy rolnictwa 2008-12-09 14:38:15Góry lodowe dryfują czasem bardzo daleko, niekiedy docierając do zwrotnikowych szerokości geograficznych.. Cechy rolnictwa intensywnego - wysoka wydajność chowu i wysokie plony - Pytania i odpowiedzi - GeografiaRolnictwo intensywne charakterystyczne jest dla państw wysoko rozwiniętych.. Główne obszary rolnictwa ekstensywnego na świecie: Wielkie Równiny Pampa strefa międzyzwrotnikowa w Afryce Bliski Wschód Pakistan Afganistan USAPoznaj definicję i dowiedz się na czym polega rolnictwo ekstensywne.. Rolnictwo samozaopatrzeniowe - małe gospodarstwa z szansą na rozwój!Zaznacz cechy rolnictwa intensywnego.. Polecane teksty: 85% Bielski Okręg Przemysłowy.. Jednym z rodzajów rolnictwa intensywnego jest rolnictwo podmiejskie, które cechuje: uprawa w pobliżu miast, uprawa w szklarniach i tunelach foliowych, uprawa na potrzeby ludzi (np. w małych miasteczkach)..

Zobacz też rolnictwo ekstensywne Wybierz cechy rolnictwa intensywnego.

c) Stosunkowo duża różnorodność gatunkowa produkcji.. Wykorzystuje się do tego tereny rozleglejsze niż w rolnictwie intensywnym .. 495 pobrań · 4.1MB.. Rolnictwo ekstensywne charakteryzuje się niskim kosztami produkcji przy wysokim nakładzie pracy .Łączenie par.. b) Bardzo duży stopień towarowości.. W 1894 roku zaobserwowano górę lodowa, która dotarła z Antarktydy w okolice zwrotnika Koziorożca, u zachodnich wybrzeży Afryki.Wysokie efekty produkcji rolniczej są tu osiągane niewielkim nakładem kosztów, przy ogromnych nakładach pracy.. a) intensywne kapitałochłonne: -wysokie plony.. Question 2 300 seconds Q.Plik zaznacz cechy rolnictwa intensywnego.pdf na koncie użytkownika the8wb • folder zawadzki • Data dodania: 29 wrz 2017 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Sprawdź się Ćwiczenie 1 Przejdź do ćwiczenia Ćwiczenie 2 Poniższe zdania mają przedstawiać cechy rolnictwa w krajach wysoko rozwiniętych.. Zdecyduj, które cechy odnoszą się do rolnictwa intensywnego, a które do ekstensywnego.Zaznacz odpowiednie pola w tabeli.Przeciętna wielkość gospodarstwa rolnego wynosi około 250 hektarów.. Możliwe odpowiedzi: Intensywne, Ekstensywne.Zużycie nawozów sztucznych w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych przekracza 150 kg.Rolnictwo ekstensywne - tradycyjne gospodarowanie o niskich kosztach produkcji Rolnictwo intensywne, czyli wydajna i wyspecjalizowana produkcja Rolnictwo precyzyjne - nowoczesność w służbie wysokich plonów!. b) Bardzo duży stopień towarowości.. 85% Woda.. 84% Zagadnienia na egzamin maturalny z geografii.. Zadanie odczytamy i omówimy na następnej lekcji online.Q.. Konsekwencją tych działań jest znacznie mniejszy plon niż w przypadku rolnictwa intensywnego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt