Jakie formy czasowników z ramki poprawnie uzupełniają zdania

Pobierz

Poziom rozszerzony, Podręcznik Strona 138 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 1. fasten2.. Opowiedz koledze/koleżance o sytuacjach ze swojego życia, do których można je zastosować.. 5 Uzupełnij zdania wyrazami w nawiasach w formie dzierżawczej.. Która z opcji A- C jest poprawnym tłumaczeniem fragmentu podanego w nawiasach.. Poziom rozszerzony - strona 138 Klasa III liceum Przedmiot Język angielski Wybierz książkę Longman Repetytorium maturalne.. 4.Liceum/Technikum rozwiązane • sprawdzone przez eksperta Zadanie8)Uzupełnij zdania właściwymi formami czasowników z ramki .. Odpowiedzi zostały pogrubione w tłumaczeniu.1.. Przykład: My mum got … Rozwiązanie zadania 17 z książki Longman Repetytorium maturalne.. Wybrany czasownik powinien uzupełniać wszystkie zwroty w danej grupie.. W parach zadajcie sobie te pytania.Spośród wyrazów podanych w ramce.. invented Odpowiedź na zadanie z Longman Repetytorium maturalne.. Jeden czasownik został podany dodatkowo.. Question from @Olszi66 - Liceum/Technikum - Język angielskiUzupełnij zdania poprawną formą czasowników z ramki .. Znajduje i poprawia błędy w zdaniach.. Różnica między tymi dwoma czasami polega na tym, że w Past Simple mówimy o czynności dokonanej, a w Past .1.. Dwa czasowniki zostały podane dodatkowo.. Skorzystaj ze słownika.. Uzupełnij zdania, używając czasowników z ramki w odpowiedniej formie..

Jakie formy czasownikow z ramki poprawnie uzupełniają tekst?

Poziom rozszerzonyZnajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Zadanie 18)Uzupełnij tekst właściwymi formami czasowników z ramki.. Tłumaczy podane fragmenty zdań na język angielski.. Imiesłowy dzielimy na: a).. Wpisz.fragmenty podane w nawiasach.. I˜felt frightened when … I˜remember a˜frustrating situation when … ZWROTY 16 Jakie formy czasowników z ramki poprawnie uzupełniają pytania?. My frienf Nils usually .Uzupełnij zdania, wpisując poprawne formy podanych czasowników: 2.1.. Zobacz odpowiedź.. Czasownik może przybierać nieosobową formę czasownika: - bezokoliczniki np. jeść, iść - formy zakończone na: -na, -to, np. umyto - niektóre konstrukcje z "się", np. mówi się o wojnie - imiesłowy 2.. Czasowniki podane w nawiasach wstawia w tekście w odpowiedniej formie czasu Present Simple lub Present Continuous.. Poziom podstawowy opracowane przez nauczycieli serwisu Odrabiamy.plUzupełnij zdania właściwą formą czasowników z ramki .. Wyrazy które tu są: idziemy - wiozę - widzicie .Wpisz w luki odpowiednie określenia wybrane z ramki poniżej.. Uwaga!. Od jakich bezokoliczników powstały te czasowniki (formy osobowe)?. Poziom rozszerzony Jakie formy czasowników z ramki poprawnie uzupełniają (..

Wybierz formy czasowników, które prawidłowo uzupełniają zdania.

After fifteen minutes he ______at school 2.Wstaw odpowiednie przyimki.. Jeden wyraz został podany dodatkowo .. 1Uzupełnij pytania poprawnymi formami czasowników z ramki.. Nie zmieniaj podanych początków zdań.. (A-F) wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki (6.1-6.3).. Uzupełnij poszczególne teksty wpisując w każdą lukę jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie tak aby otrzymac logiczna i gramatyczna całość.. Could you/ Do you / You couldPomozecie rozwiązać zadania z Angielskiego?. Trzy wyrazy zostały podane.tłumaczenie fragmentów zdań.. [give (x2 ) ,make, be, fire, go lose ] Tany'a blog: High… barbie54 barbie54 01.05.2015 .. Przekształć podane zdania, tak by zachować znaczenie zdania wyjściowego.. Natomiast czas Past Continuous stosujemy, gdy mówimy o czynnościach, które trwały jakiś czas w przeszłości.. I ______________ exercises!Mar 8, 2021czasowniki w odpowiednim czasie.. 2.4.Uzupełnij zdania odpowiednimi formami czasowników "do" lub "make".. report flag outlined.Uzupełnij zdania właściwymi formami czasowników z ramki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt