Świat po pierwszej wojnie światowej powtórzenie

Pobierz

Lekcja z e-podręcznika; Materiał dodatkowy 1; Materiał dodatkowy 2; Kwiecień Lekcja 6.. Przypomnę sobie, jak zmieniały się granice Polski.. Zrozumiem, jak poczucie klęski po I wojnie światowej doprowadziło do .Tematem lekcji jest świat po 1 wojnie światowej.. by marianna_bartmanska_59086Wschód po II wojnie światowej Wojna domowa w Chinach i przejęcie władzy przez komunistów w tym kraju, Reformy przeprowadzone przez komunistów w Chinach po przejęciu władzy, Wojna w Korei i związane z nią informacje, Pierwsza wojna w Wietnamie i związane z nią informacje 01.X.1949, , Czang Kaj-szek, Mao Zedong, Kim Ir SenTemat: Świat po II wojnie światowej - powtórzenie wiadomości wiadomości.. Odbudowa powjenna i wielki kryzys: Wielki kryzys ekonomiczny - notatka ; Wielki kryzys ekonomiczny 1929 - 1933 - prezentacja ; Temat 3.Rzeczypospolitej po I wojnie światowej PLEBISCYT - głosowanie mające rozstrzygnąć o przynależności terenów spornych między Polską i Niemcami "ORLĘTA LWOWSKIE" - nazwa młodocianych obrońców Lwowa "CUD NAD WISŁĄ" - bitwa pod Warszawą; decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej.. Odbudowa powojenna i wielki kryzys wyjaśnia znaczenie terminów: system wersalski, demilitaryzacja, reparacje wojenne, Liga Narodów, Republika Weimarska, plebiscyt wymienia wydarzenia związane z latami .15. sprawa polska pod koniec ii wojny Światowej..

16.polacy podczas ii wojny Światowej-powtórzenie.

W latach 1981-89 prezydentem USA był Ronald Reagan - wspierał ruchy antykomunistyczne na całym świecie, - ZSRR nazywał "imperium zła".. - W Stanach Zjednoczonych w Hollywood (więcej niż na całym świecie) powstało bardzo dużo filmów niemych, a z czasem kolorowych i z dźwiękiem - tzw. fabryka snów.Europa i świat po I wojnie światowej- powtórzenie wiadomości.. wsipnet.pl Bardzo proszę abyście: zapoznali się z tekstem lekcji powtórzeniowej z podręcznika, utrwalili informacje z tabeli "Państwa totalitarne" i "pamiętaj o datach", .Świat po pierwszej wojnie światowej (streszczenie tematu ) - podręcznik str. 188 - 191 - do przeczytania nie trzeba przepisywać Proszę szczególną uwagę zwrócić na pogrubioną czcionkę - zaznaczone są w ten sposób najistotniejsze treści.. 1.Wymień dwa przykłady państw tworzących przed I wojną światową Trójporozumienie.. Kształtowanie się granicy wschodniej PolskiŚwiat po II wojnie światowej - powtórzenie - - Teleturniej.. Świat na drodze ku wojnie Daty - najważniejsze wydarzenia Data Wydarzenie Temat 1.. Moi drodzy, podany temat służy powtórzeniu i utrwaleniu przez was informacji i umiejętności z omówionego działu.. System wersalski 2. godzina: 8.00 Zakres powtórzenia: - Skutki II wojny światowej; - Początki zimnej wojny; - Za żelazną kurtyną Polecam linki:Wojna z Rosją w II połowie XVII wieku..

ZSRS po II wojnie światowej.

19. za ŻelaznĄ kurtynĄ.. I dział - wymagania zgodne z Nową Podstawą Programową (NPP) Temat 1.. Elementem charakterystycznym było kino.. Copy link .I wojna światowa - powtórzenie - WIELKA EMIGRACJA 2 - Rewolucje w Rosji - Europa po I wojnie światowej - I wojna światowa - komunizm w ZSRRŚwiat po I wojnie światowej.. System wersalski 2.. 5 .Powtórzenie I wojna światowa on Prezi .. ŚWIAT HELLENÓW klasa I.. 17. powojenny podziaŁ Świata.. Kultura okresu międzywojennego 6.. Maska Aganemnona: Grecja leży na Półwyspie Bałkańskim i jest otoczona morzami Jońskim,Egejskim i Kreteńskim.. Narodziny nazizmu w Niemczech.. 3.Wyjaśnij znaczenie bitwy, zwanej cudem nad Wisłą" dla Europy?. Lekcja live z historii o 15:00 transmitowana na żywo dla uczniów klasy 7 szkoły podstawowej.. Odbudowa powojenna i wielki kryzys 3.. Zakończenie I wojny światowejŚwiat po I wojnie światowej - Lekcja historii pod ostrym kątem - Klasa 7 - YouTube.. Lekcja na platformie Microsoft Teams: 17.12.2020r.. Radziecka interwencja w Afganistanie (1979-89).. Rozwój cywilizacji został zapoczątkowany w II tysiącleciu po przybyciu na półwysep grup ludności.. Zdobywaj wiedzę z historii.. 23.I wojna światowa (przed II wojną światową nazywana "Wielką Wojną") - wojna światowa, trwająca od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 pomiędzy ententą (Trójporozumieniem), tj. Wielką Brytanią , Francją , Rosją , Serbią , Japonią , Włochami (od 1915) i Stanami Zjednoczonymi (od 1917) a państwami centralnymi (Trójprzymierzem), tj.ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1 Zestaw pytań do wyboru z zakresu tematycznego wokół I wojny światowej..

daleki wschÓd po ii wojnie Światowej.

21. rozpad systemu kolonialnego.. W 1985 r. sekretarzem Generalnym KC KPZR został Michaił Gorbaczow7 Skutki I wojny światowej: -straty ludnościowe i materialne -zmiany polityczne i społeczne w Europie -poprawa położenia kobiet -epidemia grypy -chęć zemsty Niemiec na aliantach -wzrost znaczenia USA, staje się ono potęgą światową -przejęcie władzy w Rosji przez bolszewików i utworzenie ZSRR -powołanie Ligi Narodów -powstanie nowych państw w Europie Sytuacja w Rosji podczas I wojny światowej: -kryzys gospodarczy -utrata kontroli nad znacznym obszarem państwa -władza .1 Temat lekcji Odniesienia do podstawy programowej Wymagania podstawowe Uczeń: ROZDZIAŁ I: ŚWIAT PO I WOJNIE ŚWIATOWEJ Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Liczba godzin.. 22. konflikt na bliskim wschodzie.. Rozkład materiału - rozdział I. Uporządkuję wiedzę o tym, jak wyglądał świat po I wojnie światowej.. 1) Ojcowie jednoczącej się Europy to: a) Monnet, Schuman, Adenauer b) Castro, Kennedy, Chruszczow c) Ho Chi Min, Mao Zedong 2) Unia Europejska powstała w: a) 1989 r. b) 1993 r.Plan Marshalla - plan Georga Marshalla, sekretarza stanu USA, przedstawiony w czerwcu 1947 r.; był to plan pomocy finansowej dla zniszczonej wojną Europy; objął 16 państw, które odbudowały przemysł, handel, powstrzymały inflację i rozwój konfliktów społecznych; plan przyczynił się do współpracy ekonomicznej i politycznej, a państwa uczestniczące w nim założyły Europejską Organizację Współpracy Gospodarczej; Polska i Czechosłowacja zostały zaproszone do planu .prezydenci polski najważniejsze daty w historii polski wiek wojen sprawdzian królowie elekcyjni polska i świat w 2 połowie 20 wieku daty historyczne królowie polski chronologicznie powtórzenie do egzaminu gimnazjalnego przed wybuchem 1 wojny światowej niemcy i francja rywalizowały o wydarzenia historyczne polska i świat w ii połowie 20 wieku sprawdzian scribd boginie greckie wynalazki 20 wiekuŚwiat po I wojnie światowej Opis testu Sprawdzian zawiera pytania o system wersalski, odbudowę powojenną i wielki kryzys Kryzys demokracji w Europie ZSRR w okresie między wojennym Kultura okresu międzywojennego Świat na drodze ku wojnie.Świat po I wojnie światowej ..

Świat po I wojnie światowej - lekcja powtórzeniowa _____ Tematy: 1.

2.Podaj przykład państwa, które w czasie I wojny światowej opuściło Trójprzymierze i przeszło do Trójporozumienia.. powtórzenie wiadomości Polska kampania wrześniowa blitzkrieg wypowiedzenie wojny Niemcom przez Anglię i Francję Atak Niemiec na Polske atak armii Poznań i Pomorze na odziały niemieckie Bitwa nad bzurą gen Tadeusz Kutrzeba.Sprawdziany dla ksiązki Wczoraj i dziś klasa 8 - Nowa Era - Format testów PDF, sprawdziany gotowe do wydrukowania.. Więcej informacji.. Narodziny faszyzmu.. Narodziny faszyzmu we Włoszech.. 4.Jak się nazywał blok państw-sojuszników Trójporozumienia utworzony w czasie I wojny światowej?. ZSRR w dwudziestoleciu międzywojennym 6.. System werslaki: System wersalski - notatka minimum; Temat 2.. Najstarsze kultury greckie to kultura minojska i mykeńska.8.3 Świat po II wojnie światowej (nowa era) powtórzenie DRAFT.. Świat na drodze do wojny .. Kryzys demokracji w Europie 5.. 18. poczĄtek zimnej wojny tajemnice mienionego wieku- mur berliński.. II Rzeczpospolita.. Czas czytania: 13 minuty.. Poprowadzi ją n.DZIAŁ I.. ŚWIAT PO I WOJNIE ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt