Interpretacja wyników morfologii krwi obwodowej

Pobierz

Wynik badania krwi opisuje się jako LYM%.. Zarówno wynik powyżej normy, jak i poniżej normy ma znaczenie kliniczne.. Zbyt wysoka ilość erytrocytów to rzadkość.. Poza WBC, morfologia określa też liczbę krwinek czerwonych (erytrocytów, RBC), hematokryt (HCT), stężenie hemoglobiny (HGB), ilość limfocytów (LYM), monocytów (MONO), granulocytów i trombocytów (PLT, płytek krwi) oraz inne parametry.Interpretacja wyników badania morfologii krwi obwodowej.. W każdym przypadku ostateczna interpretacja wyników badania należy do lekarza kierującego na badanie i powinna się opierać nie tylko na porównaniu wyników z zakresami norm ale również na badaniu fizykalnym pacjenta oraz na znajomości jego ogólnego stanu zdrowia, wieku oraz trybu życia.. Może ją spowodować na przykład przebywanie wysoko w górach.Badanie morfologii krwi u dziecka dostarcza wielu informacji, ale należy pamiętać, że jak każde badanie, samo w sobie mówi zbyt mało i musi być rozpatrywane w kontekście konkretnego pacjenta, jego objawów towarzyszących, wyników innych badań pomocniczych.. Morfologię często wykonuje się profilaktycznie, bez podejrzenia choroby.. Na wydruku wyniku badań krwi pojawia się szereg liter i cyfr, które oznaczają między innymi poszczególne rodzaje krwinek oraz ich ilość w badanej w morfologii próbce krwi.. Interpretacji wyników powinno towarzyszyć zbadanie chorego, poznanie jego ogólnego stanu zdrowia, wieku i trybu życia.Morfologia krwi: interpretacja wyników badań - 22 parametry (normy i opis) Morfologia to jedno z podstawowych badań diagnostycznych, które warto wykonywać raz w roku..

Interpretacja wyników morfologii krwi.

Umożliwia rozpoznanie stanu zapalnego, infekcji, niedokrwistości i wielu innych procesów chorobowych.. Interpretacja wyniku LYM musi uwzględniać pozostałe parametry morfologii krwi.Należy pamiętać, iż każdą nieprawidłowość w morfologii krwi obwodowej trzeba zweryfikować, powtarzając badanie - błędy laboratoryjne nie należą bowiem do rzadkości.. Morfologia sprawdza poziom m.in. hemoglobiny, erytrocytów, leukocytów, monocytów, MCV, MCH, OB.Normy wyników badań krwi zależą od wielu czynników, z tego powodu powinny być zawsze analizowane przez lekarza w oparciu o wykonane badanie lekarskie i dokładnie zebrany wywiad.. Do morfologii krwi nie zalicza się oznaczenia poziomu hemoglobiny - jednak ze względu na automatyzację procesu badania, parametr ten jest oznaczany równolegle.Morfologia krwi to najczęściej wykonywane, ogólne badanie diagnostyczne, które pomaga we wczesnym wykryciu wielu chorób.. MORFOLOGIA KRWI OBWODOWEJ Oznaczenie Normy Interpretacja Erytrocyty - RBC (Red Blood Cell) Liczba krwinekOdsetek limfocytów natomiast powinien zawierać się między 20 a 45 - Pani wynik: górna granica normy.. Należy jednak pamiętać, że jako badanie dodatkowe, interpretacji jego wyników powinno zawsze towarzyszyć badanie przedmiotowe pacjenta oraz wywiad (poznanie ogólnego stanu zdrowia, wieku i trybu życia pacjenta).Witam!.

Rozmaz krwi - interpretacja wyników.

Mam prośbę o interpretację następujących wyników morfologii krwi obwodowej z rozmazem: WBC: 12,16 10'3/ul ; RBC: 5,72 10'6/ul; HGB: 17,60g/dl; HCT: 46,80%;.Morfologia, czyli ogólne badanie krwi, jest pomocna we wczesnym wykryciu wielu chorób.. Badanie wykorzystywane jest głównie w diagnostyce .Morfologia krwi obwodowej jest podstawowym badaniem krwi, wykonywanym najczęściej.. Na wynikach morfologii przekroczenie normy oznaczane jest H (od high - wysokie) lub strzałką w górę.. Warto też pamiętać, że prawidłowa morfologia nie wyklucza możliwości choroby.. Tym zagadnieniom poświęcona jest seria najbliższych artykułów.. Jego wyniki pozwalają na ocenę ogólnego stanu zdrowia pacjenta, a w razie konieczności umożliwiają również zaplanowanie odpowiedniego leczenia.Wyniki morfologii należy porównywać zawsze z normami, które podaje pracownia analityczna wykonująca badanie.. Wynik badania pozwala wykluczyć różne choroby, na przykład niedokrwistość.. Na wydruku wyniku badań krwi pojawia się szereg liter i cyfr - dowiedz się co one oznaczają i jak porównać swoje wyniki z normami.KLUCZOWE FUNKCJE KRWI W ORGANIZMIE Krew jestMorfologia krwi obwodowej jest bardzo dostępnym, podstawowym i najczęściej wykonywanym badaniem krwi..

Zmiany morfologii krwi mogą wskazywać na stany chorobowe.

Zwiększona liczba granulocytów obojętnochłonnych w rozmazie krwi może świadczyć o białaczce szpikowej, reumatoidalnym zapaleniu stawów i przyjmowaniu glikokortykosteroidów.. Dlatego w każdym przypadku ostateczna interpretacja morfologii należy do lekarza kierującego na badanie.. Wykonana wraz z rozmazem pozwala na określenie odsetka neutrofilów, limfocytów i innych typów białych krwinek.Badanie krwi - interpretacja wyników Badanie krwi jest jednym z podstawowych badań, najczęściej zalecanym przez lekarzy.. Normy u dorosłych wynoszą:Niebagatelną rolę odgrywa również prawidłowa interpretacja wyników otrzymanych badań, a także znajomość przyczyn ewentualnych pomyłek laboratoryjnych.. Jak czytać wyniki badań krwi?. Małopłytkowość, czyli liczba płytek krwi poniżej 150 000 w mikrolitrze, widoczna w przykładowym wyniku morfologii krwi obwodowej, może być spowodowana nadmiernym niszczeniem lub zużyciem, a także niedostateczną produkcją pytek.. Poznaj normy i interpretacje rozmazu.Jak czytać morfologię krwi?. Badanie krwi sprawdza takie parametry, jak: erytrocyty; Ich prawidłowa wartość wynosi 3,8 M/µl dla niemowląt, 3,9-5,6 M/µl dla kobiet i 4,5-6,5 M/µl dla mężczyzn..

Ponadto interpretacja wyniku, szczególnie w przypadku dzieci, jest trudna ...

Prezentowane parametry to średnie normy.. W ten sposób można nawet odkryć, że ktoś ma białaczkę!. Jak zostało już wspomniane na wstępie, w morfologii krwi ocenie podlegają 3 główne układy komórkowe: układ czerwonokrwinkowy; układ białokrwinkowy; płytki krwi 1.Dlatego niewielkie odchylenia od wartości prawidłowych nie muszą oznaczać choroby.. Zarówno zmniejszenie, jak i zwiększenie objętości czerwonej krwinki może wynikać nie tylko z prostych niedoborów, ale również z poważnych schorzeń wymagających szerszej diagnostyki i leczenia.Rozmaz krwi to badanie wykonywane pod mikroskopem w przypadku wykrycia nieprawidłowości w morfologii krwi i rozmazie automatycznym.. Morfologia krwi - wskazania.. Zaczynamy od morfologii krwi obwodowej.RBC - charakterystyka, badania, interpretacja wyników RBC to parametr w morfologii krwi obwodowej, określający liczbę czerwonych krwinek.. W standardowej wersji morfologii krwi znajdziemy: RBC, WBC, PLT, HCT, MCV, MCH, MCHC.. >>> Lipidogram (cholesterol i trójglicerydy) - interpretacja wyników bada .3.. Normy wyników morfologii mogą się różnić w zależności od laboratorium, w którym są wykonywane.. Wyniki morfologii należy porównywać zawsze z normami, które podaje pracownia analityczna wykonująca badanie.. Na .MCV to ważna składowa badania morfologii krwi obwodowej, która może dostarczać cennych informacji dotyczących aktualnego stanu zdrowia.. Interpretacji wyników powinno towarzyszyć zbadanie chorego, poznanie jego ogólnego stanu zdrowia, wieku i trybu życia.. Natomiast zmniejszona liczba granulocytów obojętnochłonnych w rozmazie krwi może świadczyć o zakażeniach wirusowych oraz radio- lub chemioterapii.Często lekarz zleca rozszerzone badanie - morfologię krwi z pełnym różnicowaniem granulocytów, które pozwala określić rozkład procentowy poszczególnych populacji.. Morfologia krwi obwodowejCelem jego jest jedynie przybliżenie zainteresowanym skomplikowanego zagadnienia jakim jest interpretacja morfologii krwi obwodowej.. Tego typu zaburzenie stosunku dwóch największych populacji leukocytów jest najczęściej trwającą, bądź niedawno przebytą infekcją wirusową (choć możliwe są także inne przyczyny).Morfologia krwi obwodowej to podstawowe badanie, które odzwierciedla ogólną kondycję organizmu.. Badanie powinno być wykonywane regularnie w ramach profilaktyki zdrowotnej.. Pozwala sprawdzić ogólną kondycję organizmu, a także odpowiednio szybko wykryć ewentualne schorzenia i choroby.Wykonanie rozmazu krwi obwodowej potrafi pokazać jaki typ choroby zaatakował organizm.. Niski wynik oznaczany jest L (od low - niskie) lub strzałką w dół.WBC w morfologii krwi to wskaźnik określający liczbę białych krwinek (leukocytów) w organizmie człowieka..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt