Fale elektromagnetyczne zastosowanie prezentacja

Pobierz

Drgania pola elektrycznego i magnetycznego odbywają się z tą samą fazą.Promieniowanie gamma jest falą elektromagnetyczną o bardzo wysokiej energii, czyli bardzo małej długości fali.. Wszystkie fale elektromagnetyczne rozchodzą się w próżni z tą samą prędkością c, natomiast różnią się częstotliwością i długością.. Źródłem fali jest ciało drgające.. Dzielą się na zakresy (fale długie, średnie, krótkie i ultrakrótkie).. Istnieją różne rodzaje fal elektromagnetycznych i tylko niektóre z nich są przez nas dostrzegalne, jednak promieniowanie tego typu otacza nas zewsząd.. Parametry pola elektromagnetycznego mające wpływ na organizmy żywe:Fale elektromagnetyczne można wytwarzać w obwodzie drgającym LC, który jest źródłem drgań elektromechanicznych.. Szkło przepuszcza światło widzialne, ale nie przepuszcza nadfioletu i podczerwieni.Wszelkie prawa zastrzeżoneFale elektromagnetyczne- właściwości i zastosowanie ściągaj 2 81% 47 głosów Fale radiowe są to fale mające zakres długości od 10 do 2000m.. Zastosowanie.. Prędkość rozchodzenia się w próżni wynosi około 300 000 km.. Uwaga!. Fale te stanowią przemieszczające się w przestrzeni zaburzenia pola elektromagnetycznego.. Jak powstają fale elektromagnetyczne?Fale elektromagnetyczne to zaburzenia pola elektrycznego i magnetycznego.. Fale te wywołują fluorescencję, fotoluminescencję..

Mają swoje zastosowanie w radiofonii.

na wodzie na sznurze Źródłem fali jest drganie np. dłoni Źródłem fali jest drganie np. palca Przenosiła się dzięki drganiom.Fale podczerwone, mające najniższą częstotliwość spośród wszystkich fal widzialnych, pobudzają do drgań nie tylko elektrony, ale i całe atomy oraz cząsteczki szkła.. Odkrywcy i badacze fal elektromagnetycznych James MaxwellFale elektromagnetyczne to fale, które nie potrzebują ośrodka aby przenosić energię, mogą ją przenieść nawet w próżni.. Najczęściej mamy styczność z tego rodzaju falami o niskiej częstotliwości.Fale zakresu mikrofalowego są również wykorzystywane w radioastronomii, a odkrycie mikrofalowego promieniowania tłamiało ważne znaczenie dla rozwoju i wery fikacji modeli kosmologicznych.. Powstają poprzez działanie prądów elektrycznych o dużej częstotliwości w momencie ich przepływu przez antenę radiowej stacji nadawczej.Prezentacja programu PowerPoint Fale mechaniczne Rodzaje Fal 1.. Promieniowanie gamma emitowane jest z jąder atomowych podczas przemian jądrowych,Fale radiowe mają długość wielu metrów, a nawet wielu kilometrów a częstotliwości poniżej 1GHz.. Wiele dielektryków mocno absorbuje mikrofale, co powoduje ich rozgrzewanie i jest wykorzystywane w kuchenkach mikrofalowychPokazaliśmy związek między prądem a magnetyzmem oraz jak ta zależność znalazła zastosowanie w elektromagnesach i silnikach elektrycznych, a także jak przejawia się ona w istnieniu fal elektromagnetycznych (radiowych, świetlnych czy rentgenowskich)..

Mikrofale Są to fale elektromagnetyczne o długości 0,1 mm-1 m.

Fale radiowe mają różne zastosowanie w telekomunikacji, radiofonii, telewizji, radioastronomii i w innych dziedzinach nauki i techniki.. warszawa, 19 listopada 2009. ruch .Źródłem fal elektromagnetycznych są drgające ładunki elektryczne oraz prąd o natężeniu zmieniającym się w czasie.. Fale spręzyste i fale magnetyczne to zupełnie inne fale.Fale elektromagnetyczne produkowane są przez każdego rodzaju urządzenia i przewody, które wykorzystują energię elektryczną.. Taka fala może rozchodzić sie w próżni!. Fale elektromagnetyczne Fala Mechaniczna Fala mechaniczna - to zaburzenie rozchodzące się w ośrodku materialnym (sprężystym) i przenoszące energię.. Umownie przyjmuje się, że górną granicą długości fali gamma jest 0,1 nm, co odpowiada minimalnej energii kwantu gamma około 0,1 MeV.. Zaburzenia pola elektromagnetycznego rozchodzące się w przestrzeni ze skończoną prędkością.. Przykładami fal elektromagnetycznych są fale radiowe, światło widzialne czy promieniowanie rentgenowskie.. 4.Fala elektromagnetyczna to rozchodzące się w przestrzeni zmienne pole elektryczne E i zmienne pole magnetyczne B. Proces powstawania fali elektromagnetycznej.. Fale elektromagnetyczne, zasada działania lasera, wykorzystanie lasera w medycynie - .. Można je dodatkowo podzielić na fale krótkie (10 - 75 metrów), średnie .Kiedy powstaje fala elektromagnetyczna?.

Fale elektromagnetyczne mogą rozchodzić się w każdym ośrodku i w próżni.

Świadczy to o tym jak bardzo człowiek jest związany z tym elementem środowiska.. Są używane w komunikacji radiowej i do przesyłania sygnałów telewizyjnych.. Stosowane w fotografice, wykrywaczy fałszywych banknotów i kwarcówkach.. Znalazły zastosowanie w radiofonii i telewizji.zastosowania fal elektromagnetycznych.. Fala nie przenosi masy.Całkowite wyeliminowanie kontaktu człowieka z naturalnym źródłem pola elektromagnetycznego nie służy jego zdrowiu fizycznemu i psychicznemu co wykazały przeprowadzone badania naukowe.. Dziś wiemy, że oddziaływanie elektromagnetyczne jest jednym z czterech podstawowych oddziaływań w przyrodzie.Widmo fal elektromagnetycznych - Tom III - Multimedialny podręcznik fizyki.. Rozchodzą się z prędkością światła.. Dlatego też fale nazywa się często promieniowaniem ciepłym lub termicznym.. Fale radiowe mają największą długość fali i najmniejszą częstotliwość.. Źródło: drganie ładunków elektrycznych Uwaga!. Mają one małą energię i dla organizmu człowieka są nieszkodliwe.Fale elektromagnetyczne - zaburzenie pola elektromagnetycznego, rozchodzące się w przestrzeni.. Widmo fal elektromagnetycznych.. W nadmiarze promieniowanie to jest szkodliwe dla organizmów żywych.. Zastosowanie w Informatyce ← Ultrafiolet do produkcji Krzemowych procesorów INTEL Zastosowanie fal elektromagnetycznych można odnaleźć w sieci bezprzewodowej (WiFi) → ← (IrDA) port podczerwieni używano w komputerach do przesyłania danych np. "do drukowania lub wysyłania plików" Zastąpiony przez Bluetooth →..

Fale elektromagnetyczne rozchodzą się w próżni z prędkością 300 000 km/s.3.

Jednym z rodzajów promieniowania elektromagnetycznego jest światło widzialne, a różne częstotliwości fal elektromagnetycznych .1. wyjaśni, czym są fale elektromagnetyczne, 2. wymieni parametry charakteryzujące fale elektromagnetyczne, 3. sklasyfikuje fale elektromagnetyczne, 4. przekona się, w jakich zakresach fale elektromagnetyczne przenikają przez atmosferę, 5. uzasadni dlaczego oczy przystosowane są do odbioru wąskiego wycinka całego zakresu falAbout Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators .Fale elektromagnetyczne W XIX wieku okazało się, że zmienne pole elektrycznie i zmienne magnetyczne są od siebie zależnie i takie powiązane ze sobą zmienne pole elektryczne i magnetyczne nazywamy polem elektromagnetycznym.. Sposoby wytwarzania i odbierania (detekcji) fal w różnych zakresach .. Źródłami tych fal są klistrony, magnetrony i inne obwody półprzewodnikowe.Fale elektromagnetyczne mają szerokie zastosowanie w telekomunikacji (telefonia komórkowa), radiolokacji (radary), w badaniach mikrostruktury materii (analiza rentgenowska), w grzejnictwie (kuchenki mikrofalowe) itp. - fale radiowe - o długościach fal od 10 do nawet 2000 metrów.. Podstawowe zastosowania mikrofal to radar i łączność.. Mikrofale- rodzaj promieniowania elektromagnetycznego o długości fali pomiędzy podczerwienią, a falami ultrakrótkimi, zaliczane są do fal radiowych.Do fal elektromagnetycznych zaliczamy fale radiowe i telewizyjne, mikrofale, podczerwień, światło widzialne, ultrafiolet, promieniowanie rentgenowskie i promieniowanie gamma.. Fale mechaniczne 2.. - w radiozapalnikach , -w radarach mikrofalowych , -kuchenka mikrofalowa , -suszenie mikrofalowe , -łączność satelitarna , -telefony komórkowe , -nawigacja ,Nadfiolet Inaczej zwane ultrafioletem (UV) fale elektromagnetyczne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt