Chemiczne i biologiczne metody utrwalania żywności

Pobierz

Fizyczne metody utrwalania żywności wykorzystują promienie jonizujące lub drgania naddźwiękowe.1.. Zwraca się szczególną uwagę na to, by środek chemiczny był skuteczny.. Obecnie konsumenci przykładają większą wagę do jakości i walorów odżywczych .2.. Zagrożenia biologiczne w żywności Wykłady 3 godz. Zjazd 4 Sobota 1.. HACCP - tworzenie dokumentacji Wykłady 2 godz.METODY UTRWALANIA ŻYWNOŚCI.. Szczególnie uważaj na konserwanty, które negatywnie wpływają na zdrowie człowieka.. Konwencjonalne metody cieszyły się dużym uznaniem do wczesnych lat 80 tych.. Wśród metod chemicznych można wyróżnić m.in. utrwalanie za pomocą dodatku substancji chemicznych oraz peklowanie i wędzenie.Termiczna metoda utrwalania żywności.. biologicznych 10,0 Grzyby suszone 1,0 Suszone warzywa 1,0 M. Zina .Do konwencjonalnych metod utrwalania żywności zaliczają się następujące zabiegi pasteryzacja ,wysoka temperatura , sterylizacja oraz stosowanie chemicznych konserwantów.. Utrwalanie metodami chemicznymi polega na dodaniu do przetworów w małych dawkach związków chemicznych, które hamują rozwój lub niszczą drobnoustroje, a nie wpływają ujemnie na smak i zapach gotowego wyrobu oraz są nieszkodliwe dla zdrowia konsumenta.Chemiczne metody utrwalania żywności bazują na tzw. konserwantach żywności, które dodane do produktów, zatrzymują rozwój drobnoustrojów..

Metody biologiczne utrwalania żywności.

Wprowadzenie.Cele utrwalania żywności •wstrzymanie tkankowych procesów .. drobnoustrojów.. Niedziela 1.. Odpowiednie utrwalania żywności, a w szczególności hermetyczne zamykanie z zastąpieniem w opakowaniu powietrza innymi gazami obojętnymi chemicznie lub pakowane aseptycznie.Mrożenie produktów spożywczych pozwala na zachowanie najwięcej składników odżywczych: witamin, składników mineralnych, białek i tłuszczy.. Utrwalanie żywności to wstrzymanie tkankowych procesów biochemicznych, blokowanie rozwoju i działalności drobnoustrojów oraz zabezpieczenie przed infekcją, wstrzymanie zmian, zabezpieczenie przed inwazją i rozwojem szkodników, zabezpieczenie przed zakażeniem , wstrzymanie zmian chemicznych- nieenzymatycznych zabezpieczenie przed zakażeniem .Do konwencjonalnych metod utrwalania żywności zaliczają się następujące zabiegi pasteryzacja,wysoka temperatura, sterylizacja oraz stosowanie chemicznych konserwantów.. Ważne też, by nie był szkodliwy dla zdrowia i życia człowieka.TECHNOLOGIE BEZODPADOWE : UTRWALANIE ORAZ METODY UTRWALANIA ŻYWNOŚCI Ze względu na odpowiedni skład chemiczny żywność jest doskonałym środowiskiem do wzrostu i rozmnażania drobnoustrojów, i dlatego aby można było ją przechowywać należy ją utrwalać .. Pasteryzacja to sposób zapobiegania szybkiemu psuciu się produktów żywnościowych, głównie płynów, na skutek działania znajdujących się w nich drobnoustrojów.Utrwalanie metodami chemicznymi polega na dodaniu do przetworów w małych dawkach związków chemicznych, które hamują rozwój lub niszczą drobnoustroje, a nie wpływają ujemnie na smak i zapach gotowego wyrobu oraz są nieszkodliwe dla zdrowia konsumenta.1.Cel utrwalania żywności: a)zabespieczenie przed zepsuciem przez zniszczenie bądź zachamowanie bakterii i enzymów 2.Metody utrwalania żywności: a)fizyczne-polegają na wykorzystaniu zjawisk fizycznych takich jak działanie wysokiej bądź niskiej temperatury *pasteryzacja-odbywa się w temperaturze do 100 st. Celcjusza *sterylizacja-proces termiczny który odbywa się w temperaturze .Do niekonwencjonalnych metod utrwalania żywności należą przede wszystkim metody fizyczne, w których do niszczenia drobnoustrojów wykorzystuje się: - Promieniowanie jonizujące: małe dawki tego promieniowania są wykorzystywane do zwiększenia trwałości niektórych płodów rolnych, zapobiegania chorobom pasożytniczym i zatruciomUtrwalanie żywności można osiągnąć w różny sposób, wykorzystując metody: fizyczne, chemiczne i biotechnologiczne oraz kombinację tych metod..

Dobór metod utrwalania żywności.

Utrwalanie żywności osiąga się w różny sposób, wykorzystując metody: fizyczne, chemiczne i biotechnologiczne oraz kombinację (kojarzenie) tych metod.. Do metod utrwalania żywności zaliczyć należy również odpowiednie opakowanie żywności, a szczególnie hermetyczne; z zastąpieniem w opakowaniu powietrza przez gazy obojętne chemicznie lub pakowane aseptycznie.Chemiczne utrwalanie żywności: Żywność utrwala się chemicznie zazwyczaj, gdy nie jest możliwe zastosowanie fizycznych lub biologicznych metod.. Ogólnie celem utrwalania jest zachowania przez jak najdłuższy czas jak najlepszej jakości produktów spożywczych i .Stężenie dodawanych do żywności związków chemicznych jest ściśle określone w aktach prawnych, dzięki czemu nie powinno być szkodliwe dla zdrowia i życia konsumentów.. Dodatki do żywności i alergeny Wykłady 3 godz. 2.. Metody utrwalania żywności - wędzenie, suszenie, peklowanie Wykład 2 godz. 3.. HACCP - tworzenie dokumentacji Wykłady 3 godz. Ćwiczenia 7 godz. kwasów organicznych) długotrwała zdolność utrzymywania .Metody chemiczne utrwalania żywności..

Metody chemiczne utrwalania żywności.

Obniżenie temperatury o 10°C powoduje 2-3-krotne .. Przydatność technologiczna a cechy stawiane szczepom przemysłowym: stabilność cech technologicznych (genetycznych, enzymatycznych), wzrost i aktywność w warunkach technologicznych (temperatura, kwasowość, stopień natlenienia itp.) produkcja użytecznych metabolitów (m. in.. Jest to jedna z metod utrwalania żywności, gdzie doprowadza się produkt do temperatury powyżej -12C; mogą to być produkty gotowe lub półprodukty.BIOLOGICZNE METODY UTRWALANIA ŻYWNOŚCI I PASZ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt