Sprawozdanie wychowawcy o klasie na koniec roku

Pobierz

Poprzedni.. Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0.. Wnioski do pracy w kolejnym roku szkolnym: Nauczyciele wychowania fizycznego w kolejnym roku będą realizować zadania podobne dosprawozdanie wychowawcy klasy nauczania zintegrowanego na koniec roku szkolnego .. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.. Powrót.. Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.Plik sprawozdanie wychowawcy o klasie na koniec roku.zip na koncie użytkownika siddharthdbzkamat • Data dodania: 3 kwi 2015Wpisany przez Artur Oniszko niedziela, 12 stycznia 2014 19:41 Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego.. (131728 hits) Przedstawienie na Dzień Babci i Dzień Dziadka (127483 hits) Sprawozdanie wychowawcy za 1 semestrSPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY III "b" ZA ROK SZKOLNY 2008/2009 (klasy II "b" Szkoły Podstawowej im.. Ilość uczniów1.. 1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc 3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego doc 4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc docRoczne sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej w grupie I.. Praca z tak małymi dziećmi wiąże się z nieustannym naciskiem na kształtowanie samodzielności, uspołecznianiem, a także oddziaływaniem na pozostałe funkcje .Przykład sprawozdania wychowawcy w klasie 3 (162448 hits) Dźwięki i odgłosy do wykorzystania na lekcji (143192 hits) Scenariusz pożegnanie klas szóstych (134461 hits) Od czego zacząć pisanie opinii o uczniu?.

Sprawozdanie wychowawcy klasy.

Informacja nauczyciela oddziału przedszkolnego.. Sposób konstruowania takiego podsumowania jest taki sam zarówno w śródroczu, jak też i na koniec roku szkolnego.Materiały końcoworoczne.. praca na rzecz klasy i szkoły, wolontariat ( formy działania, liczba uczniów), wycieczki, imprezy klasowe itd.. Ze względu na trudności adaptacyjne jedno dziecko zrezygnowało z uczęszczania do przedszkola.. Klasa III liczy 10 uczniów.. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski "Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany .o Uroczystości Dnia Rodziny w oddziałach przedszkolnych A, , i I- III EW- wychowawcy klas; o eremoniał zakończenia roku szkolnego kl. III gim -Wychowawcy kl. III gim.. Program został zrealizowany z godnie z podstawą .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU WYCHOWAWCZEGO .. Materiały na radę klasyfikacyjną.. Plik pod linkiem: om.gy/YeHj7 / 5 lat temu (9 października) Nie możesz dodać komentarza.. Praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona była w oparciu o Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla .Sprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczej w I półroczu 5-cio latki Sprawozdanie z pracy dydaktyczno- wychowawczejw I półroczu w grupie Ekoludki w roku szkolnym 2017/2018 Nauczycielki: Katarzyna Seroka Grupa Ekoludki liczy 25 dzieci..

Sprawozdanie wychowawcy w kl. I-III.

Zestawienie klasyfikacyjne kl. IV - VIII.We wrześniu grupa liczyła 25 dzieci.. Stan grupy wynosi 24 dzieci, 13 dziewczynek i 11 chłopców.. Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.. Celem gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej było: .. #sprawozdanie wychowawcy klasy nauczania zintegrowa.. Frekwencja 92,86.. Sześciolatki realizują program "Kocham przedszkole program wychowania .Do klasy IIIc uczęszcza dziesięcioro dzieci z roku 2005 i ośmioro z roku 2006.. Sprawozdanie za I semestr roku szkolnego 2013/2014 Sprawozdanie na koniec roku szkolnego 2013/2014 film vizyon;Był opiekunem gimnazjalistów na zielonej szkole.. 799 / 2190 dni .. Wychowawca: Klasa: Stan klasy: Klasyfikowanych:Inne informacje o klasie: osiągnięcia uczniów w konkursach, zawodach sportowych , itp. nie organizowanych przez szkołę (imię i nazwisko ucznia, pełna nazwa i szczebel konkursu, osiągnięcia): Oddział pracuje od godziny 8.00 do godziny 15.00.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Koniec roku szkolnego 2019/2020.. Imię i nazwisko Uwagi Problemy wychowawcze i edukacyjne w klasie.Plik sprawozdanie wychowawcy klasy na koniec roku szkolnego.zip na koncie użytkownika smooth1313 • Data dodania: 11 sty 2015Opinia wychowawcy o klasie, osiągnięcia, problemy, sposoby ich rozwiązań, współpraca z rodzicami, wnioski do dalszej pracy wychowawczej .Oddział przedszkolny i klasa I - wychowawca mgr Justyna Grabowska Sprawozdanie z realizacji programu pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej w oddziale przedszkolnym i klasie I w I .Objęte zostały nią uczniowie z klasy II b szkoły podstawowej..

Sprawozdanie wychowawcy w kl. IV-VIII.

P. Miłosz prowadził zajęcia pozalekcyjne z ćwiczeń siłowych.. DLA KLAS II .. Rodzaj imprezy Liczba uczniów programy profilaktyczne (nazwy) realizowane w zespole klasowym przez wychowawcę, psychologa i pedagoga, inne podmioty: .Podgląd treści.. Wielu uczniów zapisało się na zajęcia taneczne, prowadzone w GOK-u, kilku chłopców uczestniczy w zajęciach sportowych (piłka nożna).Sprawozdanie wychowawcy klas I-III to po prostu opis działań podjętych podczas danego okresu nauki (półrocza, roku), a także osiągnięć, umiejętności oraz zachowania naszych uczniów.. - S.Szwargoliński, G. Zbita, H. Rybicka; o Akademia dla społeczności szkolnej Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017-nauczyciele#sprawozdanie wychowawcy klasy na koniec roku szkol monslighdogood87 : sprawozdanie wychowawcy klasy na koniec roku szkolnego Pobierz plik: om.gy/Z3LBiInformacja o uczniach, którym udzielana była pomoc psychologiczno- pedagogiczna (podać nazwiska uczniów: z dostosowaniem wymagań edukacyjnych na podstawie opinii, orzeczenia PPP lub na wniosek nauczycieli; wskazać rodzaj udzielanej pomocy, w tym kształcenie specjalne- IPET, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, korekcyjno- kompensacyjne .INFORMACJA WYCHOWAWCY KLAS 1- 3 NA POSIEDZENIE KLASYFIKACYJNE RADY PEDAGOGICZNEJ..

Sprawozdanie wychowawcy kl. II SP na zakończenie roku szkolnego.

Uczniowie kl. II zazwyczaj odpowiedzialnie wywiązują się ze swoich obowiązków, zgodnie współpracują z zespołem, aktywnie uczestniczą w .Na zajęciach wykorzystywałam metody takie jak: burza mózgów, drama, łańcuch skojarzeń, dyskusja, mini wykład, niedokończone zdania.. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim) Klasa III "b" Wychowawca klasy: Agnieszka Piontek-Prusinowska.. Szkoła Podstawowa nr 3 im.. gen. Mariusza Zaruskiego 34-501 Zakopane, ul.SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ w I semestrze.. Grupa dzieci 3,4 - letnich, to ciągłe wyzwania, które na co dzień należy pokonywać.. Troje 6-cio latków, dziewiętnaścioro 5-latków i troje 4-latków.. Następny.. .Umiejętności L i c z b a u c z n i ó w, k t ó r z y o p a n o w a l i d a n ą u m i e j ę t n o ś ć Liczba uczniów wymagających pomocy bardzo dobrze dobrze słabo Czytanie ze zrozumieniem xxx Tempo czytania Tempo pisania Poprawność ortograficzna Pisanie twórcze Dodawanie i odejmowanie Mnożenie i dzielenie Zadania tekstoweSPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZEJ W I PÓŁROCZU W GRUPIE V - "Krasnoludki".. Pracują w średnim i wolnym tempie, chętnie .Sprawozdanie wychowawcy klasy na posiedzenie Rady Klasyfikacyjnej Sprawozdanie wychowawców klas 1_3 Sprawozdanie wychowawcy klasy 4 Sprawozdanie wychowawców klas 5_6 Sprawozdanie wychowawcy klasy 7 Sprawozdanie wychowawcy klasa 8.. Na zajęcia uczęszczało 4 chłopców i 6 dziewcząt.. Zrealizowano 35 godziny wychowawcze w całym roku szkolnym 2015/2016 (I semestr- 17, II semestr- 18).. Nieklasyfikowanych: nie ma.. Rok szkolny 2015/2016.. W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 - I SEMESTR CZŁONKOWIE ZESPOŁU WYCHOWAWCÓW: Marlena Drąg - klasa II a Małgorzata Wójcikiewicz - klasa II b Agnieszka Szałajko - klasa II c Iwona Filipek - klasa II d Anna Kloc - klasa II e Zrealizowane zostały następujące zadania:Nazwisko i imię poprawkowe sprawdzające przedmiot ocena przedmiot ocena Wykaz uczniów niepromowanych ( na koniec roku szkolnego): l.p.. Klasa .. jest zespołem zróżnicowanym pod względem wychowawczym i osiągającym słabe wyniki w nauce.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-.. Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek.. Stan klasy: 8 uczniów (2 dziewczynki, 6 chłopców) Zwolnionych z zajęć: nie ma..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt